Packaging design / Obalová grafika

Na úspěchu každého výrobku se velkou měrou podílí jeho obal. V této fázi propagace se můžete rázně odlišit od konkurence.

Obal je z marketingového hlediska stejně důležitý jako samotný výrobek. Zákazník vybírá nejdříve vizuálním dojmem.

Pokud zaujme Váš obal, je reálná šance na koupi Vašeho výrobku.

Jsme schopni navrhnout kreativní systém obalů pro více produktů. Při vytváření produktové řady obalů dbáme na dodržení jednostného grafického stylu.

Umíme navrhovat design obalů a POS/POP materiálů. Vše průběžně inovujeme dle požadavků trhu. Vašemu výrobku vtiskneme originální a zapamatovatelnou tvář. Neustále sledujeme trendy v oboru, dokonale známe specifika obalového designu.

POP a POS materiály - jsou reklamní materiály a nástroje, které se používají v místě prodeje produktů a služeb, aby podpořily jejich prodejnost. Buďte na očích! Pro koupi daného výrobku mnohdy stačí, že je na očích a impulzivně připomene zákazníkovi, že váš výrobek vlastně právě teď potřebuje.

Obaly, které pro Vás vytváříme, jsou úspěšné díky správným postupům při tvorbě obalového deignu:

  • - Analýza produktu, segmentu trhu, konkurence, cílové skupiny, místa prodeje
  • - Obal design funkčnost, kreativní řešení, poutavý design, typ a tvar obalu, technické možnosti výroby, 3D makety
  • - Průzkum navržených koncepcí u cílové skupiny

- Kvalitní předtisková DTP příprava

Pokud zaujmete obalem, je větší pravděpodobnost zájmu o Váš produkt.

Webdesign Webdevelopment Webové aplikace Logotyp & Logo Corporate design Velkoplošná reklama

Tisk Reklamní tiskoviny Polepy Reklamní předměty SEO optimalizace Časopisy, katalogy, brožury